top of page

Company informations

Pangalan ng Kumpanya: Instalimb Solutions Philippines Inc.

Paglalarawan ng Negosyo: 3D printed prosthetics and equipment, development, production and sales of materials

Itinatag noong: Marso 31, 2017 (bilang isang dating magkakasamang kumpanya)

Kapital: 47 milyong yen

Kumakatawan: CEO Yutaka Tokushima

Mga tagapamahala: Yutaka Tokushima, Yoshiro Kaji

Mga pangunahing kasosyo: Founding members, Keio Innovation Initiative, Inc.  Deepcore inc.

Opisina sa Japan (punong tanggapan): 2-4-5 Ikejiri, Setagaya-ku, Tokyo,Japan  (IID Setagaya Manufacturing School)

Opisina sa Pilipinas: Centuria Medical Makati, Kalayaan Avenue, Brgy. Poblacion, Makati City, Metro Manila, 1210, Philippines

Land Line: (02) 8529-0144

Smart: +63928-616-8514

Globe: +63915-954-2487

Facebook:Instalimb-Solutions-Philippines-Inc

From CEO 

 Ang negosyo ng Instalimb ay nagsimula noong may nakilala akong isang diabetic gangrene na pasyente (pasyenteng may nabubulok na laman) na hindi makabili ng prosthetic leg. Siya ay nakilala ko sa Pilipinas bilang miyembro ng Japan Overseas Cooperation Volunteers.

 

 Sa maliit na klinika sa isang probinsya, na halos hindi mailarawan bilang isang medical facility, na mayroon lamang mesa, upuan, stethoscope at sphygmomanometer, isinalaysay ng pasyente na sya ay may  diabetes sa loob ng dalawang taon at kanyang ipinakita ang kanyang kahindik-hindik na paa na may nagnanana na daliri at kita na ang kaunting buto. Ipinaliwanag ko sa kanya na ang gangrene ay delikado kapag ito ay kumalat na sa katawan. Ipinaliwanag ko rin na magagawa niyang mag-ehersisyo ng kaunti kung sya ay magpapaputol ng bahagi ng paa (amputation) at gagamit ng prosthetic leg, at ito ay maaaring magbigay sa kanya ng kaginhawahan bilang isang pasyente na may diabetes ngunit tanging pagtango lamang ang itinugon nya sa akin.

Makalipas ang ilang panahon at nalaman ko na walang kumpanya ang gumagawa ng prosthetic legs sa lugar na iyon at imposible na makabili ng prosthetic leg doon. Pagkatapos ng ilang linggo, bumisita ako ulit sa clinic na iyon at nabalitaan kong namatay na siya.

 

 Sa Pilipinas, sa kabila ng dami ng bilang ng mga taong nagkakadiabetes, na ang pangunahing dahilan ay ang hindi sapat na nutrisyon. Isa pa sa pinakamalaking hadlang ay ang mahal na presyo nito na nagiging dahilan kung kaya’t karamihan sa kanila ay hindi nagkakaroon ng prosthesis. Bagaman sa mga lungsod na lugar, may mga nagbibigay ng prosthetic legs bilang donasyon, hindi pa rin ito sapat para matugunan lahat ng nangangailangan. Ang malungkot na katotohanan ay karamihan sa mga taong may kapansanan na nangangailangan ng prosthetic leg ay hindi nabibigyan ng disenteng trabaho at patuloy na nalulubog sa kahirapan.

 

 Naisip ko, hindi lang sa Pilipinas ang problema na ito, ito rin ay problema sa ibang lugar sa mundo. Nakaramdam ako ng matinding sama ng loob sa katotohanang maraming tao sa mundo, tulad ng mga pasyenteng may gangrene na nakilala ko at kung paano naaapektuhan ng kanilang kondisyon ang kanilang mga pamilya. At para malutas ang problemang ito, nagsimula akong bumuo ng paraan sa pag-gawa ng bagong prosthetic leg na pwedeng  mabili sa murang halaga. Ito ang aking kuwento sa likod ng lahat ng ito at naging motibasyon sa pagsisimula ng negosyong ito.

  

 Pagkabalik ko mula sa Japan Overseas Cooperation Volunteers, ginugol ko at ng aking mga kasamahan sa loob ng apat na taon para makumpleto ang bagong proseso sa paggawa ng prosthetic leg na maaaring mabili sa mababang halaga. Habang binubuo ang proseso, marami ang tumulong mula sa iba’t-ibang larangan at sa wakas nga ay nasimulan na namin ang aming negosyo sa Pilipinas.

 

 Ako, kasama ang lahat ng empleyado ng Instalimb, ay naniniwala na ito ay magiging solusyon para sa malubhang pangangailangan ng prosthetic leg sa buong mundo. Patuloy kaming magsusumikap upang makita ang mundo na kung saan mayroong katatagan ang mga pasyente sa kabila ng kahirapan dulot ng patuloy na paglawak ng populasyon at ng posibleng pagtaas ng bilang ng mga nagkakaroon ng diabetes, kahit na sila ay sumailalim na sa proseso ng pagpuputol ng paa (amputation).

CEO_Pic(72dpi)-min.jpg

Brief Personal Record

 Ipinanganak sa Kyoto Prefecture noong 1978.

 Matapos kong mag-aral sa unibersidad upang matuto tungkol sa pagbuo ng produkto, ako ay agad na sumali isang kumpanya ng computer parts hardware. Sa edad na 25, ako ay nagsarili at nagtatag ng isang kumpanya na bumubuong mga web sytem at hardware.

 Pagkatapos nito, pumasok ako sa Tama Art University upang magkaroon ng mataas na kaalaman sa pagbuo ng produkto at makakuha ng industrial design skills na nagresulta sa pagkakaroon ng karera bilang isang inhinyerong pangindustriya sa isang major medical device manufacturer. Sa edad na 34, ako ay naki-isa bilang isang boluntaryo sa Japan Overseas Cooperation at ako ay natalaga sa Philippines Ministry Trade and Industry.

 Pagbalik ko ng Japan, ako ay pumasok sa Keio University Graduate School at nakapagtapos noong 2017.

Ako rin ay nagkaroon ng  premyo sa pagkakaroon ng pinakamagandang sanaysay sa aking masteral degree.

 Itinatag ang Instalimb noong 2018.

bottom of page