Technologies

 Ang Instalimb ay isang bagong kumpanyang pang teknolohiya na gumagawa ng mura at may mataas na kalidad na 3D printed prosthetics and orthotics at solusyon para sa maramihang pag-gagawa, na may pangitaing “Bumuo ng mundo na lahat ng nangangailangan ay makakakuha ng artipisiyal na paa”

 

 Ang paggawa ng prosthetics and orthotics ay nangangailangan ng mahusay na pamamaraan na ginagawa ng mga Certified Prosthetists & Orthotists (CPO) at ito ay may kaakibat na malaking halaga para sa mga kagamitan na kinakailangan. Halimbawa, ang karaniwang transtibial (below knee) prosthetic leg ay napakamahal, ito ay umaabot mula tatlong daang libo hanggang isang milyong Japanese Yen sa estimasiyon. Sumakatuwid, ito ay isang seryosong suliranin sa lipunan na 90 milyong tao sa mundo na nangangailangan ng prosthetics ay walang kakayanan na bumili nito.

 

 Ito ang eksaktong naging dahilan namin sa paggawa ng customized mass production solutions, ang kauna-unahan na may automatic design system, na binubuo ng AI (machine learning) at 3D printer with 3D CAD software na sadyang para sa programmed prosthetics and orthotics.

 Ang bagong teknolohiyang ito ay kayang mas pababain ang presyo ng prosthetic leg sa humigit-kumulang 10% kaysa sa mga kumbensiyonal na artipisiyal na paa at ang pagtapos ng pag-gawa ay maaari ring mapaikli. Bukod pa rito, ang teknolohiyang ito ay nagbibigay-daan sa mga CPO na natatapos ang pagsasanay sa loob lamang ng isang araw upang mabuo ang produkto, ang prostheses and orthoses ay maaaring mas mabilis na lumaganap sa buong mundo kasama na ang mga bansang kaunti-kaunting umuusbong kung saan ang paglaganap nito ay halos hindi maaaring mangyari.

 

 Natapos na namin ang pag-buo ng pasadyang mass production solutions gamit ang semi-automatic design (modelling) system para sa below knee prosthesis. Sa aming pananaliksik kasama ang University of the Philippines – Philippine General Hospital, mula Abril 2018 hanggang Enero 2019, kami ay nagtrabaho para sa isang pag-aaral kasama ang singkwentang (50) aktwal na mga pasyente na nagresulta sa isang kumpletong medikal na ebidensya.

 

 Sa ngayon, ang Pilipinas ay isa sa umuunlad na bansa at pinakamalapit sa Japan na may 1.8 milyong tao na nangangailangan ng prosthetic leg na ang kadalasang dahilan ay ang diabetic gangrene (nabubulok na laman) dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Sa katunayan, 50,000 (2.7%) katao lamang mula sa lahat ng nangangailangan ng prosthetic legs ang nakakakuha nito. Isang milyon at dalawampu’t tatlong (1.23) milyong tao lamang mula sa 1.8 milyong tao ang posibleng makagamit ng prosthetic leg at ayon sa istatistika, maaaring tantyahin sa humigit-kumulang 50.8 bilyong Japanese Yen ang aming halaga ng merkado.

 

 Sinimulan namin ang aming negosyo, ang pagbebenta ng murang below knee prothesis noong Mayo 2019. Aming sinisimulan na tudlaan ang mga taong nabibilang sa gitna at mataas na  klase ng pinagkikitaan, na may taunang kita na umaabot sa 250,000 Japanese yen na umookupa sa 80% ng 1.23 milyon.