Waiting List

Ikaw ba ay sumuko na sa pagkakaroon ng prosthetic leg? Kung ikaw ay nangangailangan ng donasyon para magkaroon ng prosthetic leg, maaari mo kaming kausapin tungkol dito. Dahil kung ikaw ay nakarehistro na sa aming “waiting list”, maaari ka naming matulungan upang makahanap ng makakapag-donasyon para sa iyo.Kami sa Instalimb, ay hindi susuko sa paggawa ng prosthetic legs para sa lahat ng nangangailangan nito sa Pilipinas. Ang bawat isa ay may karapatang ibalik ang kanyang buhay sa  normal na estado. Sa pamamagitan ng prosthetic leg, maaaring magkaroon ng trabaho ang mga amputee. Marami kaming kilalang nakapag-simula sa pagta-trabaho ng may prosthetic leg at matagumpay na naibalik ang kanilang normal na buhay.Isang halimbawa na rito ay si Jose, na isa sa aming mga pasyente, na ngayon ay hindi na kailangan ng tulong ng iba dahil sa kanyang prosthetic leg. Sa pagtatrabaho bilang isang driver ng motorsiklo ay kumikita siya ng kanyang sariling pera para sa  kanyang mga gastusin. At isa pa, ang nanay ni Jose ay nagkaroon na ng mas mataas na sweldo dahil hindi na nya kailangan pang lumiban sa trabaho upang alagaan pa ang kanyang anak. Sa pamamagitan nito, si Jose ay naging matagumpay sa pagiging stable ng buhay ng kanyang pamilya.Si Jose ay nagsikap na magkaroon ng prosthetic leg upang maibalik ang kanyang pamumuhay nang normal. Kahit kayo ay naputulan ng paa, hindi dito nagtatapos ang inyong buhay. Maaari pa ring manumbalik ang buhay mo sa dati. Kung ikaw ay walang trabaho o pera upang makabili ng prosthetic leg sa ngayon, ang iyong unang dapat gawin ay puntahan o kausapin kami tungkol dito.Kung hindi mo kayang bumili ng prosthetic leg sa ngayon, maaari ka namin mahanapan ng makakapag-donasyon para dito. Bakit hindi mo i-register ang iyong sarili upang maibalik sa dati ang iyong pamumuhay?Muli, ang aming misyon ay makapagbigay ng mga prosthetic leg para sa mga nangangailangan nito sa Pilipinas. Gagawin namin ang lahat ng aming makakakaya para dito. Ito ay aming pangako.

Request to put your name on the waiting list
Asterisk (*) means "required"

Basic Infomations

arrow&v

Physical informations

8. Do you have any serious wounds or severe pain around your stump?*
9.Are you currently undergoing hemodialysis?*
10. Is it already 30 days or more since your amputation?*

Your Hospital and Doctor

for Amputation surgery

for daily/regular consultation/treatment

arrow&v

Inquiry/Message

Thank you for your sending