Media and News

  • Ang TechCrunch ay isa sa pinakasikat na start-up media sa Japan ay naglathala ng isang artikulo tungkol sa pagsisimula ng aming negosyo sa Pilipinas at sa pagtustos ng puhunan dito. (Hunyo 2019)

​​

  • Ang Instalimb ay may JPY 84 milyon galing sa third-party allocation, Keio Innovation Initiative and Deep Core, at nagpahayag ng pormal na anunsyo. (Hunyo ­2019)

​​

  • Ang Nikkei Industrial News Paper, isa sa pinaka sikat na nagbabalita na pang-industriya sa Japan ay naglathala ng isang artikulo tungkol sa aming prosthetic leg business (Hunyo 2019)

  • Nagsimula kami ng prosthetic leg sales business sa Pilipinas (Mayo 2019)

  • Ang Web media HERO-X ay nagkaroon ng isang mahabang pakikipanayam sa aming CEO na si YutakaTokushima (Setyembre 2018)

  • Nagkaroon kami ng pagpapahayag tungkol sa field test on resolution of prosthetic leg production gamit ang 3D printing sa Pilipinas (Hulyo 2018)

​​​​​

​​

  • Isang artikulo ng pakikipanayam kasama sa aming CEO na si Yutaka Tokushima ang inilathala ng Tokyo Foundation Policy Research Institute (Mayo 2018)

​​​

  • Kami ay kinuha ng Tokyo Foundation Policy Research Institute para sa “Sylff Project Grant” (Marso 2018)

​​​

  • Kami ay napili ng Protostar Inc. bilang natatanging negosyante sa "Entrepreneur Community StarBurst"

​​​

  • Kami ay kinuha ng Japan External Trade Organization (JETRO) bilang “Japan-ASEAN New Industry Creation Demonstration Project” (Disyembre 2017)