IMG_9963_補正済_Wide_Small.jpg

​世界初の超ローコスト・フル3Dプリント義足"Instalimb (インスタリム)"

日本発売に向け、現在準備中!

アンケート・無料モニター申込〆切:3月15日(好評により延長決定!)

What is instalimb

​インスタリムとは?

 Mahigit sa 90 milyong tao sa mundo ang nangangailangan ng prosthetics at orthotics na walang kakayahan na makabili nito. Ang Instalimb ay gumagamit ng kauna-unahang 3D-CAD, 3D printing at machine learning (Al) na teknolohiya upang makalikha ng mura at mataas na kalidad na 3D prosthetics at orthotics, at maaring matanggap kahit saan man sa mundo.

sceneOfCarry.png
Without insurance?
保険を使わずに購入する、とは?

 Ang mga karaniwang prosthetics ay nangangailangan ng mahabang oras o panahon bago magawa at ito rin ay mahal. Ang Instalimb ay makikinabang sa parehas na prosthetist at pasyente dahil mas maikli na lamang ang panahong kinakailangan sa pag-gawa ng prosthesis. Ito rin ay maganda sa paningin dahil ito ay mukha talagang kopya ng isang totoong binti ng pasyente. Maganda. Ang produktong ito ay may kakayanang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga pasyente.

(Julian-Certified Prosthetist&Orthotist, University of the Philippines - Philippine General Hospital) 

DSC00376=small.jpg
What is Type-L (for Life)?
生活用義足 Instalimb Type-L、とは?

 Ang mga karaniwang prosthetics ay nangangailangan ng mahabang oras o panahon bago magawa at ito rin ay mahal. Ang Instalimb ay makikinabang sa parehas na prosthetist at pasyente dahil mas maikli na lamang ang panahong kinakailangan sa pag-gawa ng prosthesis. Ito rin ay maganda sa paningin dahil ito ay mukha talagang kopya ng isang totoong binti ng pasyente. Maganda. Ang produktong ito ay may kakayanang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga pasyente.

(Julian-Certified Prosthetist&Orthotist, University of the Philippines - Philippine General Hospital) 

TYPE-L_only.jpg
IMG_9999_small.jpg
What is Type-E (for Exercise)?
軽運動用義足 Instalimb Type-E、とは?

 Ang mga karaniwang prosthetics ay nangangailangan ng mahabang oras o panahon bago magawa at ito rin ay mahal. Ang Instalimb ay makikinabang sa parehas na prosthetist at pasyente dahil mas maikli na lamang ang panahong kinakailangan sa pag-gawa ng prosthesis. Ito rin ay maganda sa paningin dahil ito ay mukha talagang kopya ng isang totoong binti ng pasyente. Maganda. Ang produktong ito ay may kakayanang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga pasyente.

(Julian-Certified Prosthetist&Orthotist, University of the Philippines - Philippine General Hospital) 

TYPE-E_only.jpg

How to make instalimb

​インスタリムの制作方法は

Pattern 1. Fabrication by copying of your socket

ソケット3Dスキャン.jpg

1.
ソケットの3Dスキャニング

ファイナルデバイス設計_Small.png

2.
弊社オリジナル3D-CADでの設計

201810-0155_切取済_SMALL.png

3.
弊社オリジナル3Dプリンターで出力

最終納品_small.png

4.
最終試着・調整の後、義足のお渡し

パターン 1. 今もっている義足ソケットの形状をコピー(3Dスキャニング)して行う場合

弊社​東京オフィスに来ていただいての製作の場合、24時間以内での製作・納品が可能となる予定です。

Pattern 2. Fabrication from scratch

スキャン_small.png
ソケット設計_SMALL.png
納品_small.png
ファイナルデバイス設計_Small.png
201810-0155_切取済_SMALL.png
最終納品_small.png

1.
断端の3Dスキャニング

2.

弊社オリジナル3D-CADでの仮ソケット設計

3.

仮ソケットでの試着・調整

4.

試着・調整で得たデータを用いて形状修正・最終設計

5.
弊社オリジナル3Dプリンターで出力

6.
最終試着・調整の後、義足のお渡し

弊社​東京オフィスに来ていただいての製作の場合、24時間以内での製作・納品が可能となる予定です。

パターン 2. 断端を3Dスキャンして義足をイチから製作する(今の義足をコピーしない)場合

What is questionnaires and free monitors

​アンケート・無料モニターとは?

 Mahigit sa 90 milyong tao sa mundo ang nangangailangan ng prosthetics at orthotics na walang kakayahan na makabili nito. Ang Instalimb ay gumagamit ng kauna-unahang 3D-CAD, 3D printing at machine learning (Al) na teknolohiya upang makalikha ng mura at mataas na kalidad na 3D prosthetics at orthotics, at maaring matanggap kahit saan man sa mundo.